Wiskunde vir Beginners in afrikaans 1.0 APK MOD

Wiskunde vir Beginners in afrikaans 1.0 APK MOD

Download The Latest Apk Version of Wiskunde vir Beginners in afrikaans 1.0 APK MOD MOD, An EducationalEducation, Games For Android. This MOD Includes Unlimited Gold & Money. Download Yours Now!

Description of Wiskunde vir Beginners in afrikaans 1.0 APK MOD On our site you can easily download Wiskunde vir Beginners in afrikaans (MOD, Unlimited Money/coins).apk! All Apps file Download without registration With good speed!

Hierdie toepassing help met voorskoolse wiskunde begrippe. Die basiese van wiskunde word in hierdie toepassing vasgelê en u kind word blootgestel aan verskeie aspekte van Wiskunde.

Die wiskunde beginsels en begrippe waarmee jou kind in sy eerste skooljaar in aanraking kom word deur hierdie toepassing geleer in verskeie vorme. Die volgende is ‘n paar voorbeelde van wat geleer word:
Optel- en Aftreksomme
Patrone identifisering
Skryf van Getalle
Groter en Kleiner
en vele meer

Hierdie toepassing is inderdaad, nie net lekker vir jou kind om te gebruik nie maar ook, behulpsaam op verskeie afdelings van basiese wiskunde.
This application helps preschool math concepts. The basic math is embedded in this application and your child will be exposed to various aspects of mathematics.

The mathematical principles and concepts that your child comes in his first year of school in contact taught by this application in various forms. The following are some examples of what is learned:
Addition and Subtraction Sums
patterns identification
Writing Numbers
Larger and Smaller
and many more

This application is indeed, not only to use good for your child but also assist in various departments of basic math.

App Information of Wiskunde vir Beginners in afrikaans latest version download

App Name Wiskunde vir Beginners in afrikaans
Package Name za.co.smartgecko.wiskunde.beginners
Version 1.0
Rating
Size
Requirement
Updated
Installs 50+
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *