Ordet Kors 1.0.49 APK MOD

Ordet Kors 1.0.49 APK MOD

Download The Latest Apk Version of Ordet Kors 1.0.49 APK MOD MOD, An Games, Word For Android. This MOD Includes Unlimited Gold & Money. Download Yours Now!

Description of Ordet Kors 1.0.49 APK MOD On our site you can easily download Ordet Kors (MOD, Unlimited Money/coins).apk! All Apps file Download without registration With good speed!

Är du trött på de gammalmodiga gränssnitten för ordsök?
Vill du ha en helt ny upplevelse av ordpusselspel?
★★★ Nu kan du ladda ner Ordet Kors och spela på BRÄDEN helt GRATIS! ★★★

Ordet Kors är ett kreativt korsordsspel som sporrar din passion för hjärnutmaningar. Det har allt som krävs av ett ordsöksspel för att göra det BEROENDEFRAMKALLANDE och UNDERHÅLLANDE.

➤ Ny och fräsch look: Om du gillar att spela brädspel och pusselspel, måste du älska det rena och fräscha användargränssnittet för BRÄDEN du först ser.

➤ Praktiskt och lätt att spela: Du kan lätt dra bokstäver för att bilda ett särskilt gömt ord. Det är enkelt att spela och roligt för alla att bemästra.

➤ Överraskningsbonus: Logga in varje dag och få dagliga bonusar, dessutom får du mynt om du klurar ut Extraorden som inte syns på korsordsbrädet.

➤ Mer än 2 000 spännande utmaningar: Det börjar lätt och blir snabbt mer utmanande. Och du kan pröva gränserna för de ord du kan. Fler nivåer är på gång.

➤ 100 % beroendeframkallande ordspel: Du får aldrig en tråkig stund med detta spelet! Spela detta korsordsspel en gång och du kommer aldrig att kunna släppa det ifrån dig!

HUR MAN SPELAR

– Dra bokstäverna och rada upp ord för att fylla de tomma rutorna vågrätt och lodrätt på brädet
– Tryck på “Blanda” -knappen för att ändra bokstavsordningen
– Tryck på “Tips” -knappen för att få ledtrådar

FUNKTIONER

• Fint och tydligt BRÄDE för dig (Håll ögonen öppna för anpassningsbara teman)
• Hitta extra ord för att samla mynt
• 2000+ nivåer som du kan spela
• GRATIS att få dagliga bonusmynt
• Passar både barn och vuxna som vill träna ordsökningsförmåga
• Du behöver inte internettåtkomst så du kan ha kul med ordsökningsspelet när som helst
• Enkelt att spela och svårt att mästra
• Helt GRATIS för alla spelare

LADDA NER nu för att börja träna din hjärna och bli en riktig mästare på ordsöksspel på BRÄDEN!

KONTAKTA
support@boardgame.freshdesk.com

Are you tired of the old-fashioned interfaces Word find?
Want a new experience of word puzzle game?
★★★ Now you can download Word Cross and play BOARDS for FREE! ★★★

Word Cross is a creative crossword game that encourages your passion for brain challenges. It has everything required of a ordsöksspel to make it addictive and entertaining.

➤ New and fresh look: If you like to play board games and puzzle game, you must love the clean and crisp user interface BOARDS first look.

➤ Practical and easy to play: You can easily drag the letters to form a special hidden words. It is easy to play and fun for anyone to master.

➤ Surprise Bonus: Log in every day and get daily bonuses, also get coins if you’ll figure out the extra words that do not appear on the crossword board.

➤ More than 2000 exciting challenges: It starts easily and quickly becomes more challenging. And you can test the limits of the words you can. More levels are in the pipeline.

➤ 100% addictive word game: You never get a dull moment with this game! Play this crossword game once and you will never be able to release it from you!

HOW TO PLAY ☆

– Tighten the letters and words line up to fill the empty boxes horizontally and vertically on the board
– Press the “Shuffle” button to change the letter order
– Press the “Hint” button to get clues

FUNCTIONS ★

• Nice and clear BOARD for you (Stay tuned for custom themes)
• Find additional words to collect coins
• 2000+ levels that you can play
• FREE to receive daily bonus coins
• Suitable for both children and adults who want to train word search capability
• You do not internettåtkomst so you can have fun with word search game anytime
• Easy to play and hard to master
• completely free for all players

Download now to start training your brain and become a real master of ordsöksspel at BOARDS!

CONTACT ★
support@boardgame.freshdesk.com

– Buggar fixade för att förbättra den övergripande spelupplevelsen

App Information of Ordet Kors latest version download

App Name Ordet Kors
Package Name com.wordgame.puzzle.board.sv
Version 1.0.49
Rating ( 1526 )
Size 24.3 MB
Requirement Android 3.0+
Updated 2018-05-18
Installs 100,000+
Category Games, Word

Palabras Cruz 1.0.69 APK MOD

Palabras Cruz 1.0.69

Version 1.0.69

Developer WePlay Word Games

Uploaded November 12, 2018 18:24

Filesize 24.7 MB

Bible Word Cross 1.0.65 MOD + APK

Bible Word Cross 1.0.65

Version 1.0.65

Developer WePlay Word Games

Uploaded November 06, 2018 07:11

Filesize 24.1 MB

Wort Kreuz 1.0.68 APK MOD

Wort Kreuz 1.0.68

Version 1.0.68

Developer WePlay Word Games

Uploaded October 31, 2018 10:57

Filesize 24.0 MB

Word Cross 1.0.69 APK MOD

Word Cross 1.0.69

Version 1.0.69

Developer WePlay Word Games

Uploaded October 18, 2018 08:07

Filesize 23.9 MB

Mots Croisés 1.0.61 APK MOD

Mots Croisés 1.0.61

Version 1.0.61

Developer WePlay Word Games

Uploaded September 29, 2018 14:00

Filesize 25.5 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *