NRK Super 2.9.20 APK

NRK Super 2.9.20 APK

Description of NRK Super This is Sports game And Best Rating 9.5 this is best Modded game in this mod Unlimited Money, Coins, and gems for android. On our site you can easily download All Apps file Download without registration With good speed!

Se NRK Super når og hvor du vil!

Her finner du alle barnas favorittprogrammer fra NRK Super, de kan se TV-programmer direkte eller om igjen. Appen er designet for barnefingre med store trykkflater og gjenkjennelige bilder, det er lett å finne innhold selv og videoer spilles av umiddelbart i stor skjerm.

Appen er personlig for barna og den kan ha flere profiler dersom flere barn bruker samme mobil eller nettbrett. Innhold som er best egnet for de eldste barna, kan enkelt skjules på profiler for små barn.

Vi anbefaler at du bruker NRK Super-appen med trådløst nettverk.

Dennne appen trenger følgende tilganger:

Bilder/medier/filer benyttes for at brukeren skal kunne velge et bilde som sitt profilbilde.

Kamera benyttes for at brukeren skal kunne bruke enhetens kamera til å ta et nytt bilde til sitt profilbilde. Bildet forblir på enheten.

Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for at appen skal kunne vite om enheten er på trådløst nettverk og laste videostrømkvalitet deretter.
See NRK Super whenever and wherever you want!

Here are all the children’s favorite programs from NRK Super, they can watch TV programs directly or over. The app is designed for children fingers with large print areas and recognizable images, it is easy to find content yourself and videos are played instantly on a large screen.

The app is personalized for kids and it can have multiple profiles if more kids are using the same mobile or tablets. Content that is best suited for the older children, can easily hide on the profiles of small children.

We recommend using NRK Super app with wireless networks.

Dennne app needs the following permissions:

Photos / Media / Files used for the user to select an image as their profile picture.

Cameras used for the user to use the device’s camera to take a new image to their profile picture. The image remains on the device.

Information about Wi-Fi connection is used for the app to know if the device is in wireless network and download video stream quality then.
🛠 I denne oppdateringen har vi gjort noen forbedringer og rettet noen småfeil i appen

Hva annet har vi gjort i det siste?
🔎 Forbedret søkefunksjonaliteten i appen.
🎉 NRK Super+Chromecast=SANT! Det har blitt mulig å «caste» innhold fra Super-appen.
🕺 Oppdatert app-ikonet

App Information of NRK Super

App Name NRK Super
Package Name air.no.nrksuper.app
Version 2.9.20
Rating ( 9997 )
Size 30.1 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2018-11-10
Installs 500,000+
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *