nc+ GO tablet  APK (MOD, Unlocked)

nc+ GO tablet APK (MOD, Unlocked)

Download The Latest Apk Version of nc+ GO tablet APK (MOD, Unlocked) MOD, An Games, Video Players & Editors For Android. This MOD Includes Unlimited Gold & Money. Download Yours Now!

Description of nc+ GO tablet APK (MOD, Unlocked) On our site you can easily download nc+ GO tablet (MOD, Unlimited Money/coins).apk! All Apps file Download without registration With good speed!

Aplikacja mobilna przeznaczona dla Abonentów nc+. Darmowy dostęp do ponad 100 kanałów TV na żywo (w tym wszystkich kanałów CANAL+) oraz ponad 50 kolekcji na życzenie – poziom dostępu uzależniony od aktualnie posiadanej oferty abonenckiej.

Z nc+ GO możesz korzystać nawet na 4-ech urządzeniach (w tym samym czasie możliwe jest oglądanie wideo na 2-óch z nich). Podczas pierwszego użycia konieczna jest rejestracja – potrzebny będzie numer Abonenta (znajdziesz na każdej fakturze za usługi nc+ lub na umowie), PESEL oraz aktywna skrzynka/adres email.

Najważniejsze funkcjonalności:
• demo: możliwość zapoznania się z ofertą nc+ GO bez konieczności rejestracji i logowania
• codzienne rekomendacje najlepszych filmów, seriali i dokumentów,
• program TV,
• możliwość dokończenia oglądania na innym urządzeniu (follow me),
• możliwość tworzenia własnych list ulubionych kanałów i audycji,
• możliwość ustawienia przypomnień o nadchodzących emisjach audycji tv,
• sekcja dla dzieci – setki bajek, kreskówek i audycji edukacyjnych (strefa posiada specjalne zabezpieczenia, pozwalające na kontrolę dostępu do odpowiednich treści oraz długości korzystania przez dzieci),
• możliwość oceny audycji i materiałów wideo,
• możliwość polubienia (like) i podzielenia się ze znajomymi (share) – zintegrowana z aplikacjami Facebook i Twitter.
UWAGA: ze względu na ochronę praw emisji materiałów wideo i kanałów na żywo, aplikacja działa wyłącznie na niemodyfikowanym systemie Android.

Aplikacja działa na tabletach z zainstalowanym Androidem w wersji 4.0 i wyższych. Zalecamy aktualizację do wersji 4.4.2 (minimum).
Mobile application designed for subscribers nc +. Free access to over 100 channels of live TV (all channels including Canal +) and over 50 collections on request – access level depends on the offer currently held subscriber.

With nc + GO You can even use the 4-quadrant devices (at the same time it is possible to watch video on a 2-óch of them). During the first use registration is required – you will need Subscriber number (found on each invoice for services or nc + contract), social security and an active box / email address.

Key features:
• Demo: the opportunity to get acquainted with the nc + GO without having to register and login
• daily recommendations of the best films, serials and documents,
• TV program,
• the ability to complete watching on another device (follow me)
• the ability to create your own lists of favorite channels and programs,
• the ability to set reminders for upcoming issues of broadcast television,
• a section for children – hundreds of fairy tales, cartoons and educational programs (zone has special protection, allowing you to control access to relevant content and length of use by children)
• the ability to evaluate programs and video,
• the possibility of liking (like) and to share with friends (share) – integrated with Facebook and Twitter applications.
NOTE: due to the protection of the rights issue of video and live channels, the application works only on unmodified Android.

The app works on tablets running Android 4.0 and higher. We recommend that you upgrade to version 4.4.2 (minimum).
Naprawiono błędy, możliwość korzystania z aplikacji za granicą w UE

App Information of nc+ GO tablet latest version download

App Name nc+ GO tablet
Package Name pl.ncplus.ncplusgo.tablet
Version
Rating ( 2148 )
Size 18.0 MB
Requirement Android 4.0+
Updated
Installs 100,000+
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *